Luftporeanalyse

PELCON udfører akkrediteret Automatisk Luftpore Analyser ihh. ASTM C-457 og EN 480-11. Vores lange erfaring og løbende forbedringer af proceduren garanterer høj kvalitet af de udarbejdede prøver. Alle prøver kontrolleres gentagende gange under udførslen.

Analysen udføres ved hjælp af ægte automatiseret lineær traversudstyr. Afsluttende resultater valideres ved en intern manuel proces og af referenceprøver.

Under måling flyttes det polerede og kontrastimpregnerede præparat i parallelle linjer under mikroskopet for at dække hele overfladearealet; korder optages med ~ 2 mikron opløsning.

Vi har mere end 20 års erfaring. Vores erfaring efter at have målt mere end 5.000 prøver udvider vores forståelse og ydeevne i denne analyse.

Vores resultater dokumenteres regelmæssigt af Ringprøvning.

 

Højdepunkter fra prøveforberedelse

Sort-hvide billede af den endelige kontrast-imprægnerede prøve klar til analyse. Størrelse 100×100.
Tjekliste

 • Overfladen er fuldstændig plan
 • Overfladen er ensartet poleret i hele området
 • Der er ingen udrivninger eller ridser
 • Ingen relief ved tilslag/pasta grænser
 • Luftporer af cirkulær form
 • Pasta ikke traktformet ved luftporer
 • Ingen boreslam i porer
 • Blåt farvestof tilført jævnt
 • Små porer ikke udfyldt af blåt farvestof
 • Alle luftporer er udfyldt med hvid pasta
 • Ingen huller i den hvide pasta
 • Den blå overflade renses for hvid pasta
 • Porøse tilslag bliver udelukket
 • Hele prøven er i fokus i analysatoren
 • Individuelle indstillinger
 • Manuel 10% kontroltælling
 • Sammenligning med reference-katalog
 • Resultater bekræftet

Den automatiske analyse

Prøvningsrapport

Tyspiske fejl under udarbejdelse af prøven

Udførsel af luftporeanalyse på sådanne prøver vil garantere et misledende resultat.

 • Prøveforberedelse er af afgørende betydning.