Rådgivning

Baseret på 30 års erfaring indenfor in-situ tilstandsvurdering, kvalitetssikring og kvalitetskontrol på byggepladser tilbyder vi træning af dit personale, implimentering af procedurer og revidering af produktion med formål at forbedre kontruktionsarbejdet:

 • Bedre beton
 • Forbedret produktionskvalitet
 • Risikoreduktion
 • Fejlfinding, hvis noget går galt

Implementering af et kvalitetssikring- og kvalitetskontrolsystem på byggepladsen er ikke med formål at forstyrre produktionsgrupperne, men er nødvendig for at forhindre problemer. Dette sker ved test og evaluering af alle forhold i produktionscyklussen, lige fra lageropbygningen til de endelige betonoverflader. Pelcon har haft succes med dette. 

 • Betonsammensætning
 • In-situ kontrol
  • Revner
  • Karakter, overfladestrukturer, forhold osv.
  • Tykkelse, tykkelse af dæklag
 • In-situ undersøgelse
  • AVA luftporeanalyse af frisk beton
  • Tilstandsvurdering
  • Revner under konstruktion 
 • Laboratorieinstallation
  • Kvalitetsplaner, arbejdsinstruktioner og procedurer
  • Indarbejdelse af traditionelle testmetoder for frisk og hærdnet beton
  • Avanceret testing hvis nødvendigt/påkrævet
  • Optræning af laboratoriepersonale
  • Revidering af personale, resultater og forekommende procedurer
 • Kvalitetskontrol af tilslags-materialer
 • Prøvning af frisk beton
  • Traditionel prøvning
 • Prøvning af hærdnet beton
  • Støbte kuber/cylindere
 • Optræning af produktionshold
  • Samspil mellem vibrering og indre struktur
  • Den nødvendige fugtbeskyttelse mod revnedannelse
  • Praktisk erfaring indenfor støbning
  • Fund af egne fejl