Petrografisk Analyse af Hærdnet Beton

Pelcon har mangeårig erfaring i at fremstille og analysere fluoresens-imprægnerede tyndslib og planslib. Vi analyserer både kvalitet af byggematerialer og årsag til eventuel skade. Vi udfører også analyser på gennemskårne fluoresens-imprægnerede kerner, tilslag, mørtler og sand.

Baseret på analyse af tyndslib kan vi beskrive en lang række parametre og forhold, bl.a.:

 • Vand/cement-forhold og ensartetheden af cementpastaen
  Et 20µm tykt fluoresens-imprægneret tyndslib under UV-lys. Dimensionerner er 45mm x 30mm x 0.020mm.
 • Cementtype og indhold
 • Hydratiseringsgrad og mængden af mikrorevner
 • Sandkvalitet og risiko for alkalireaktivitet
 • Puzzolan type, indhold og kvalitet
 • Vandundvigelse (bleeding) og pasta stabilitet mens betonen stadig var plastisk
 • Vedhæftningskvalitet og ITZ for pasta-sand og pasta-sten
 • Grad og dybde af karbonatisering
 • Alder på beton
 • Revne og skadesundersøgelse

Analysen af planslib kan tilføje eller klargøre yderligere parametre og forhold ved betonen:

 • Indre stabilitet
 • Kompakteringsgrad
 • Vedhæftningskvalitet mellem pasta og sten og pasta og armeringsjern
 • Stenindhold og fordeling
 • Dannelse af lag
 • Evaluering af støbeskel
 • Revne og skadesudnersøgelse
Aflange portlandit krystaller i luftpore

 

Det gule er epoxy og det hvide er intakt glasfase i vulkansk aske hvor en (original) knust krystal er placeret
Et fossil i betonen under UV-lys, hvor betonen er imprægneret med fluoreserende epoxy
Celler i træ under høj forstørrelse

 

Eksempel på fluoresens-imprægneret planslib (Størrelse: 100x200mm) set under normalt lys og UV-lys:


Standarder 

Plansnit og tyndslib fremstilles i overenstemmelse med danske standarder:

 •  DS 423.39 Fremstilling af fluorescensimprægnerede planslib
 •  DS 423.40 Fremstilling af flourescensimprægnerede tyndslib (Akkrediteret)

Analyses are conducted in accordance with:

 • DS 423.36 Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper (Akkrediteret)
 • DS 423.41 Indre stabilitet (Akkrediteret)
 • DS 423.42 Betonsammensætning (Akkrediteret)
 • DS 423.43 Pastahomogenitet (Akkrediteret)
 • DS 423.44 Pasta- og vedhæftningsrevner (Akkrediteret)
 • DS 423.45 Komprimeringsgrad (Akkrediteret)
 • TI-B 5 Strukturanalyse i forbindelse med kvalitetskontrol
 • ASTM C457/C457M Luftporemåling af hærdnet beton (Akkrediteret)