Om os

PELCON er Danmarks største private betonlaboratorium, som arbejder med betonprøvning, tilslag og andre byggematerialer indenfor adskillige prøvningsmetoder. Laboratoriet er meget anerkendt indenfor specialrådgivning, udvikling og in-situ prøvning, så som kontrol af tilslag, betons mikrostruktur, struktur af luftporesystem og holdbarhedstest. Dine prøver bliver behandlet professionelt og hurtigt.

Hovedarbejdsområdet er dokumentering af betonkvalitet ved prøvning og prøveanalyse, vejledning i betonsammensætning samt prøvning af tilslag til beton. Vi analyserer og undersøger yderligere mørtel, keramisk materiale, natursten og mulige årsager for fejl og skader i beton.

Vi er anerkendt internationalt med vores omfattende erfaring med luftporeanalyser, petrografisk analyse og produktion af fluorescerende epoxyimprægnerede tyndslib og plansnit. Vi tilbyder yderligere optræning til prøvningslaboratorier og leverer vores eget, specialiserede udstyr.

Specialrådgivning Udvikling In-situ prøvning
 • Projektgennemgang
 • Skræddersyet beton
 • Udstøbningsteknik
 • Efterbehandling / overflader
 • Fejlfinding og korrektion
 • Skadesundersøgelser
Laboratorieudstyr:
Vakuumkamre, Tyndslibsmaskiner, planslibere, punkttællereEntreprenørgrej:
Luftdreven afretterbjælke
Rilleteringsmaskine
 • Besigtigelse
 • Aftræksstyrke
 • Sonic cross-hole logging af  sekantpæle

Områder af skadesanalyse af beton:

 • Revnet betongulve, netrevner og afskalning af glittede gulve
 • Alkalikiselreaktioner (AKR)
 • Klorid-forårsaget armeringskorrosion
 • Forsinket ettringitdannelse (DEF)
 • Hærdningsfejl
 • Brandskader / eksplosiv afskalning ved brand
 • Frostskader (både på ung og moden beton)
 • Utætte vandbeholdere
 • Støbningsfejl ved glidestøbning
 • Utilstrækkelig betonsammensætning, dårlig kvalitet af fuge
 • Betonbelægning, belægning af landingsbaner og forplads i lufthavne
 • Varmeudvidelse & svindrevner
 • Reparationsstrategier og efterfølgende vurdering af reparationskvalitet
 • Tab af styrke pga. udispergeret mikrosilika
 • Støbning- og komprimeringsteknikker
 • Mangelfuld støbning og komprimering

Opgaver indenfor analyse af natursten og byggesten:

Baggrund for undersøgelse Stentype
Smuldring af facadeelementer Kalksten
Fliseskade – afskalning; ekspansion/løsgørelse Granit, kalksten
Frosttest, modstandskraft overfor saltudfældning Granit, kalksten, sandsten
Petrografi og mineralogisk karakterisering Blandet
Misfarvning af facadeelementer Granit, kalksten
Sulfidomdannelse og ekspansioner Granit, granodiorit, silikaholdig kalksten
Overfladeskader på belægningssten Kalksten
Overfladenedbrydning af facadeelementer Granite, marble
Svage hjørner på belægningssten Granit