Politik om Databehandling

POLITIK OM DATABEHANDLING

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

VI HAR OPDATERET VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I henhold til EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018, skal vi her oplyse om, at vi gemmer dine personlige oplysninger, såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer og firmaadresse.

Disse data bruges udelukkende til det formål at opfylde vores indgåede aftaler i et eksisterende kundeforhold og/eller i forbindelse med forespørgsler på produkter og/eller ydelser samt fakturering og fragtbookinger.

Pelcon laver ikke direkte markedsføring og deler ikke data med tredjepart andre end fragtfirmaer.

Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger beskyttes, og derfor vil vi informere dig om vores opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Hvis du har spørgsmål angående dine personlige oplysninger, så kontakt pelcon@pelcon.dk

Med venlig hilsen
PELCON Materials & Testing ApS

 

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet i PELCON, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Pelcon Materials & Testing ApS (“PELCON”) er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Pelcon Materials & Testing ApS

Industriparken 22B

2750 Ballerup

Selskabsregister: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Momsregistreringsnummer: CVR 27 97 03 97

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger videregives kun internt i PELCON eller til betroede tredjemænd, der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt PELCON, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som PELCON benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har en uafklaret sag hos PELCON
  • Du har en åben sag, som endnu ikke er afsluttet eller kun delvis afsluttet
  • Du har et økonomisk mellemværende med PELCON
  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.
  • Bogføringsloven skal overholdes – dvs. data om salg skal gemmes i 5 år.

 Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på PELCON’s retmæssige interesser. PELCON fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Pelcon laver ikke markedsføring.

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos PELCON under følgende omstændigheder:

  • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på PELCON’s retmæssige interesser, skal PELCON begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
  • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal PELCON begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
  • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
  • Hvis PELCON ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte os på pelcon@pelcon.dk.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at PELCON behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på pelcon@pelcon.dk.  Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.