Træning og Vidensdeling

Pelcon er Danmarks største private betonlaboratorium, som arbejder med betonprøvning, tilslag og andre byggematerialer indenfor adskillige prøvningsmetoder. Laboratoriet er meget anerkendt indenfor specialrådgivning, udvikling og in-situ prøvning, så som kontrol af tilslag, betons mikrostruktur, struktur af luftporesystem og holdbarhedstest. Dine prøver bliver behandlet professionelt og hurtigt.

Baseret på 30 års erfaring indenfor blandt andet in-situ tilstandsvurdering og kvalitetssikring og -kontrol på byggepladser tilbyder vi træning af dit personale, indfører fremgangsmåder og reviderer produktionen ved derved at forbedre dit byggearbejde ihh. til:

 • Bedre beton
 • Forbedret produktionskvalitet
 • Risikoreduktion
 • Fejlfinding, hvis tingene går galt.

De tidlige stadier

Før entreprenører påbegynder større byggerier skal de tekniske specifikationer være gennemgået for at undgå mulige tekniske hindringer. Pelcon har stor erfaring indenfor denne proces med at forbedre de tekniske foranstaltninger for både store og medium-størrelse entreprenører. Entreprenøren kan begrænse sine risiciser markant ved at kombinere denne proces med risikovurdering, der identificerer høj-risiko områder og specifikke fokuspunkter i forbindelse med potentielle / relevante forstadier.

En af forudsætningerne er valget af brugbage materialer, der både opfylder kravene og samtidig garanterer de ønskede egenskaber for den friske beton, hvilket er nødvendig for produktionsholdet. Forbedring af tilslag kan vise sig at være relevant, f.eks. baseret på justering af knuser som tidligere vejledt af Pelcon.

Betonsammensætning

En investering i specialfremstillede betonsammensætninger resulterer i forbedret betonkvalitet, øget produktionshastighed og en reduktion i ubelejlige produktionsfejl; så som revner, stenreder, dårlige sammenstøbninger og overflader, som ikke opfylder kravene.

Pelcon har den nødvendige forståelse og erfaring fra forbedring af talrige betonsammensætninger, sommetider resultat af ændringer af tilsyneladende små detaljer.

Vores ambitioner inkluderer:

 • En bearbejdelig beton med gode forhold for komprimering, vedhæft til armering og formudfyldning
 • Anvendelse af selvkompakterende beton, hvor muligt
 • Robusthed, garanti for at variationer af mindre batch ikke fører til skader
 • Valg af tilslagsfordeling og kornegenskaber, der garanterer en ensartet fordeling indenfor in-situ beton og dermed en reduktion af risikoen for svind og revner
 • Sammensætning og indhold af cementpasta, som sikrer god vedhæftning, ingen vandundvigelse (bleeding) eller adskillelse
 • Relativ lav mængde cement for at reducerer risikoen for revner som resultat af varmeudvidelse og hydratiseringssvind
 • Mulig tilsætning af puzzolaner for at reducere risikoen for revner og forøge den kemiske modstandskraft
 • Iblanding af et luftpore-system af små og veldistribueret luftporer, som har en positiv indvirkning på flere af de overstående problemer

Kvalitetssikring og Kvalitetskontrol 

Implementering af et kvalitetssikring- og kvalitetskontrolsystem på byggepladsen er ikke til formål at forstyrre produktionsgrupperne, men er nødvendig for at forhindre problemer. Dette sker ved test og evaluering af alle forhold i produktionscyklussen, lige fra lageropbygningen til de endelige betonoverflader. Pelcon har haft succes med dette.

»Laboratorieinstallation

 • Kvalitetsplaner, arbejdsinstruktioner og procedurer
 • Indarbejdelse af traditionelle testmetoder for frisk og hærdnet beton
 • Avanceret testing, hvis nødvendigt/påkrævet
 • Optræning af laboratoriepersonale
 • Revidering af personale, resultater og forekommende procedurer

»Kvalitetskontrol af tilslags-materialer

»Test af frisk beton

 • Traditionel test: Bearbejdelighed, temperatur, densitet, luftindhold
 • Nødvendige 'nye' frisk betonegenskaber, f.eks. struktur af luftporer, fordeling og mikrobearbejdelig, hvis nødvendig/påkrævet

»Test af hærdnet beton

 • Støbning af kuber/cylinder
 • Kerneanalyse, f.eks. ift. opnåede mikrostrukturer og holdbarhed

»In-situ kontrol

 • Revner
 • Karakter, overfladestrukturer, forhold osv.
 • Tykkelse, tykkelse af dæklag

»Optræning af produktionshold

 • Samspil mellem vibrering og indre struktur
 • Den nødvendige fugtbeskyttelse mod revnedannelse
 • Praktisk erfaring indenfor støbning
 • Fund af egne fejl

»Rapportering, evaluering og implementering af nødvendige ændringer