Prøvning og analyse

PELCON er et specialiseret laboratorie, som arbejder med prøvning og analyse af tilslag og beton ved brug af adskillige prøvningsmetoder. Laboratoriet er meget anerkendt indenfor områderne: kontrol af tilslagsgodkendelse, betons mikrostruktur, struktur af luftporesystem og holdbarhedstest. Dine prøver bliver behandlet professionelt og hurtigt. Prøvningsresultater bliver printet i en prøvningsrapport og sendt til dig via e-mail.

Denne side er under konstruktion – når beskrivelser af de forskellige prøvninger og analyser er tilgængelige vil de fremgå med et link på listen nedenfor.

  • Luftporeanalyse (ASTM C-457)
  • Kemisk analyse
  • Kloridindhold
  • Holdbarhed
  • Fibre
  • Elasticitetsmodul
  • Petrografisk analyse af hærdnet beton
  • Styrke
En fuldkommen liste over vores akkrediterede prøvningsmetoder: