Luftporeanalyse

PELCON udfører akkrediteret Automatisk Luftporeanalyse ihh. ASTM C-457 og EN 480-11. Vores lange erfaring, og løbende forbedringer af proceduren, garanterer høj kvalitet gennem hele prøvningen. Alle prøver kontrolleres gentagende gange gennem prøvningen.

Analysen udføres ved hjælp af ægte automatiseret lineær traversudstyr. Afsluttende resultater valideres ved en intern manuel proces og yderligere af referenceprøver.

Under måling flyttes det polerede og kontrastimprægnerede præparat i parallelle linjer under mikroskopet for at dække hele overfladearealet; Korder optages med ~2 mikron opløsning.

Vi har mere end 20 års erfaring. Vores erfaring, efter at have målt mere end 5.000 prøver, udvider vores forståelse og ydeevne i denne analyse.

Vores resultater dokumenteres regelmæssigt af ringprøvning.

Højdepunkter fra prøveforberedelse

Sort-hvidbillede af den endelige kontrast-imprægnerede prøve klar til analyse. Størrelse 100×100.
Tjekliste

 • Overfladen er fuldstændig plan
 • Overfladen er ensartet poleret i hele området
 • Der er ingen udrivninger eller ridser
 • Ingen relief ved tilslag/pasta grænser
 • Luftporer af cirkulær form
 • Pasta ikke tragtformet ved luftporer
 • Ingen boreslam i porer
 • Blåt farvestof tilført jævnt
 • Små porer ikke udfyldt af blåt farvestof
 • Alle luftporer er udfyldt med hvid pasta
 • Ingen huller i den hvide pasta
 • Den blå overflade renses for hvid pasta
 • Porøse tilslag bliver udelukket
 • Hele prøven er i fokus i analysatoren
 • Individuelle indstillinger
 • Manuel 10% kontroltælling
 • Sammenligning med referencekatalog
 • Resultater bekræftet

Den automatiske analyse

Prøvningsrapport

Typiske fejl under udarbejdelse af prøven

Udførsel af luftporeanalyse på sådanne prøver vil garantere et misledende resultat.

 • Prøveforberedelse er af afgørende betydning.