Betonsammensætning

Pelcon har den nødvendige forståelse og erfaring fra forbedringer af talrige betonsammensætninger, somme tider forårsaget af ændringer i tilsyneladende små detaljer.

Vores strategi indebærer:

  • En bearbejdelig beton med gode forhold for komprimering, klæbning til armering og udfyldende i formen
  • Hvor muligt herunder anvendelse af selvkompakterende beton
  • Robusthed, garanti af at variationer af mindre batch ikke fører til skader
  • Valg af tilslagsfordeling og kornegenskaber der garanterer en ensartet fordeling indenfor in-situ beton og dermed en reduktion af risikoen for svind og revner
  • Sammensætning og indhold af cementpasta som sikrer god vedhæftning, ingen bleeding eller adskillelse
  • Relativ lav mængde cement for at reducerer risikoen for revner som resultat af varmeudvidelse og hydratiseringssvind
  •  Mulig tilsætning af puzzolaner for at reducere risikoen for revner og forøge den kemiske modstandskraft
  • Iblanding af et luftpore-system af små og veldistribueret luftporer, som har en positiv indvirkning på flere af de overstående problemer