Om os

PELCON er Danmarks største private betonlaboratorium, som arbejder med betonprøvning, tilslag og andre byggematerialer indenfor adskillige prøvningsmetoder. Laboratoriet er meget anerkendt indenfor specialrådgivning, udvikling og in-situ-prøvning, så som kontrol af tilslag, betons mikrostruktur, struktur af luftporesystem og holdbarhedstest. Dine prøver bliver behandlet professionelt og hurtigt.

ArbejdsområderPELCONs HistorieTræning og vidensdelingReferencerArtikler og præsentationer

Hovedarbejdsområdet er dokumentering af betonkvalitet ved prøvning og prøveanalyse, vejledning i betonsammensætning, samt prøvning af tilslag til beton. Vi analyserer og undersøger yderligere mørtel, keramisk materiale, natursten og mulige årsager for fejl og skader i beton.

Vi er anerkendt internationalt med vores omfattende erfaring med luftporeanalyser, petrografisk analyse og produktion af fluorescerende epoxy-imprægnerede tyndslib og plansnit. Vi tilbyder yderligere optræning til prøvningslaboratorier og leverer vores eget specialiserede udstyr.

Specialrådgivning Udvikling In-situ prøvning
 • Projektgennemgang
 • Skræddersyet beton
 • Udstøbningsteknik
 • Efterbehandling / overflader
 • Fejlfinding og korrektion
 • Skadesundersøgelser
Laboratorieudstyr:
Vakuumkamre, Tyndslibsmaskiner, planslibere, punkttællereEntreprenørgrej:
Luftdreven afretterbjælke
Rilleteringsmaskine
 • Besigtigelse
 • Aftræksstyrke
 • Sonic cross-hole logging af  sekantpæle

Områder af skadesanalyse af beton:

 • Revnet betongulve, netrevner og afskalning af glittede gulve
 • Alkalikiselreaktioner (AKR)
 • Klorid-forårsaget armeringskorrosion
 • Forsinket ettringitdannelse (DEF)
 • Hærdningsfejl
 • Brandskader / eksplosiv afskalning ved brand
 • Frostskader (både på ung og moden beton)
 • Utætte vandbeholdere
 • Støbningsfejl ved glidestøbning
 • Utilstrækkelig betonsammensætning, dårlig kvalitet af fuge
 • Betonbelægning, belægning af landingsbaner og forplads i lufthavne
 • Varmeudvidelse & svindrevner
 • Reparationsstrategier og efterfølgende vurdering af reparationskvalitet
 • Tab af styrke pga. udispergeret mikrosilika
 • Støbning- og komprimeringsteknikker
 • Mangelfuld støbning og komprimering

Opgaver indenfor analyse af natursten og byggesten:

Baggrund for undersøgelse Stentype
Smuldring af facadeelementer Kalksten
Fliseskade – afskalning; ekspansion/løsgørelse Granit, kalksten
Frosttest, modstandskraft overfor saltudfældning Granit, kalksten, sandsten
Petrografi og mineralogisk karakterisering Blandet
Misfarvning af facadeelementer Granit, kalksten
Sulfidomdannelse og ekspansioner Granit, granodiorit, silikaholdig kalksten
Overfladeskader på belægningssten Kalksten
Overfladenedbrydning af facadeelementer Granite, marble
Svage hjørner på belægningssten Granit

Pelcon blev grundlagt den 1. juli 2004 af firmaets administrerende direktør Peter Laugesen. Fra 1987 til 2004 arbejdede Peter Laugesen i betonlaboratoriet Dansk Beton Teknik A/S  (som senere blev opkøbt af NCC AB) med forskning og undersøgelser – hovedsageligt petrografiske analyser af beton.

I 2004 gennemgik Dansk Beton Teknik en strategisk rationalisering. Firmaets laboratorieaktiviteter blev overført til Peter Laugesen i det selvstændige firma Pelcon Materials & Testing ApS. Peter Laugesens kunder fra Dansk Beton Teknik blev officielt anbefalet, at følge denne overdragelse og samarbejde med Pelcon fremover.

Pelcon har gennem årene været involveret i flere projekter på kontinuerlig basis siden åbningen af de nye laboratoriefasciliteter i Søborg i 2004. Vores kunder er hovedsageligt rådgivere og entreprenører i Danmark og i Europa. Vi har dog været involveret i projekter over hele Verden (se referencer).

Vi er stolte af, at kunne sige at hovedparten af vores kunder er blevet anbefalet os fra tidligere kunder.

Personale

Administrerende direktør, Seniorgeolog (Cand. Sc.): Peter Laugesen
Laboratorieleder: Anne Seidel Bisgaard
Senioringeniør (Cand. Sc., PhD.):  Tine Aarre
Civilingeniør (Cand. Sc.):  Christian Knuth Gottlieb
Teknikker: Lars Olsen
Geolog (Cand. Sc.): Sara Edith Hoffritz
Sekretær: Lone Balling Engelsen
Konsulent: Bent Jensen
Geolog (Cand. Sc.): Søren G. Pedersen

Fra tid til anden ansætter vi også studerende i laboratoriet.

Baseret på 30 års erfaring indenfor blandt andet in-situ tilstandsvurdering og kvalitetssikring og -kontrol på byggepladser tilbyder vi træning af dit personale, indfører fremgangsmåder og reviderer produktionen ved derved at forbedre dit byggearbejde ihh. til: 

 • Bedre beton
 • Forbedret produktionskvalitet
 • Risikoreduktion
 • Fejlfinding, hvis tingene går galt.

De tidlige stadier

Før entreprenører påbegynder større byggerier skal de tekniske specifikationer være gennemgået for at undgå mulige tekniske hindringer. Pelcon har stor erfaring indenfor denne proces med at forbedre de tekniske foranstaltninger for både store og medium-størrelse entreprenører. Entreprenøren kan begrænse sine risiciser markant ved at kombinere denne proces med risikovurdering, der identificerer høj-risiko områder og specifikke fokuspunkter i forbindelse med potentielle / relevante forstadier.

En af forudsætningerne er valget af brugbage materialer, der både opfylder kravene og samtidig garanterer de ønskede egenskaber for den friske beton, hvilket er nødvendig for produktionsholdet. Forbedring af tilslag kan vise sig at være relevant, f.eks. baseret på justering af knuser som tidligere vejledt af Pelcon.

Betonsammensætning

En investering i specialfremstillede betonsammensætninger resulterer i forbedret betonkvalitet, øget produktionshastighed og en reduktion i ubelejlige produktionsfejl; så som revner, stenreder, dårlige sammenstøbninger og overflader, som ikke opfylder kravene.

Pelcon har den nødvendige forståelse og erfaring fra forbedring af talrige betonsammensætninger, sommetider resultat af ændringer af tilsyneladende små detaljer.

Vores ambitioner inkluderer:

 • En bearbejdelig beton med gode forhold for komprimering, vedhæft til armering og formudfyldning
 • Anvendelse af selvkompakterende beton, hvor muligt
 • Robusthed, garanti for at variationer af mindre batch ikke fører til skader
 • Valg af tilslagsfordeling og kornegenskaber, der garanterer en ensartet fordeling indenfor in-situ beton og dermed en reduktion af risikoen for svind og revner
 • Sammensætning og indhold af cementpasta, som sikrer god vedhæftning, ingen vandundvigelse (bleeding) eller adskillelse
 • Relativ lav mængde cement for at reducerer risikoen for revner som resultat af varmeudvidelse og hydratiseringssvind
 • Mulig tilsætning af puzzolaner for at reducere risikoen for revner og forøge den kemiske modstandskraft
 • Iblanding af et luftpore-system af små og veldistribueret luftporer, som har en positiv indvirkning på flere af de overstående problemer

Kvalitetssikring og Kvalitetskontrol 

Implementering af et kvalitetssikring- og kvalitetskontrolsystem på byggepladsen er ikke til formål at forstyrre produktionsgrupperne, men er nødvendig for at forhindre problemer. Dette sker ved test og evaluering af alle forhold i produktionscyklussen, lige fra lageropbygningen til de endelige betonoverflader. Pelcon har haft succes med dette.

»Laboratorieinstallation

 • Kvalitetsplaner, arbejdsinstruktioner og procedurer
 • Indarbejdelse af traditionelle testmetoder for frisk og hærdnet beton
 • Avanceret testing, hvis nødvendigt/påkrævet
 • Optræning af laboratoriepersonale
 • Revidering af personale, resultater og forekommende procedurer

»Kvalitetskontrol af tilslags-materialer

»Test af frisk beton

 • Traditionel test: Bearbejdelighed, temperatur, densitet, luftindhold
 • Nødvendige 'nye' frisk betonegenskaber, f.eks. struktur af luftporer, fordeling og mikrobearbejdelig, hvis nødvendig/påkrævet

»Test af hærdnet beton

 • Støbning af kuber/cylinder
 • Kerneanalyse, f.eks. ift. opnåede mikrostrukturer og holdbarhed

»In-situ kontrol

 • Revner
 • Karakter, overfladestrukturer, forhold osv.
 • Tykkelse, tykkelse af dæklag

»Optræning af produktionshold

 • Samspil mellem vibrering og indre struktur
 • Den nødvendige fugtbeskyttelse mod revnedannelse
 • Praktisk erfaring indenfor støbning
 • Fund af egne fejl

»Rapportering, evaluering og implementering af nødvendige ændringer

Pelcon har bred erfaring indenfor undersøgelser og analyser af byggematerialer. Som illustreret ved billedet nedenfor er vi også involveret i mange internationale projekter.

Større opgaver indenfor kvalitetssikring og kvalitetskontrol eller rådgivning:

2017-2018 Fjordforbindelsen over Roskilde Fjord
2016- ‘Sydhavn Genbrugscenter’ - Genbrugsbeton projekt
2016-2017 ‘Pelican Self Storage’ - Genbrugsbeton projekt
2015-2016 ‘Tinghøj ferskvandsbeholder’
2015- ‘Malaysia Square’, London
2015- Nordhavn Branch – Udvidelse af Københavns Metro
2014-2015 GEM Grand Egyptian Museum
2013-2017 Cityringen – Udvidelse af Københavns Metro
2013-2016 Design og udvikling af betonbelægning til ‘Ophelia Square’, København
2013-2015 Ohio River Bridge, USA
2012-2013 Styrkeudvikling af broer ved understøbning – Tyra West Platform, Nordsøen
2011-2015 Izmit Bay Suspension Bridge Project, Tyrkiet
2011-2011 Indledende genopretning af understøbning – Siri Platform, Nordsøen
2010-2012 Muscat Int. Airport, Oman
2006-2007 Marmaray Project, Istanbul, Tyrkiet
2005-2008 Københavns fjernvarme tunnel
2003-2009 Malmö Citytunneln - Mini metro, Sverige
2002-2003 Kvalitetsaudit PAA Poland – Fundamenter til Rødsand Vindmøllepark
1999-2000 Kvalitetsleder på HTA-BSB, New Athens International Airport
1998-2002 Københavns Metro, alle strukturelle dele
1996-1997 Øresundsforbindelsen, Bærebjælker (præ-test og Full scale trial)
1995-1999 Øresundsforbindelsen, Tunnel, alle strukturelle dele
1992-1995 Storebæltsforbindelsen, Østbroen, alle strukturelle dele
1989-1992 Storebæltsforbindelsen, Tunnel, in situ støbte dele
1989-1992 Storebæltsforbindelsen, Vestbroen, alle strukturelle dele
1990- Københavns Lufthavn, Maldives Airport, Danske flyvepladser, Falkenberg Motorvej

Publikationslisten repræsenterer kun en lille del af de undersøgelser, analyser og rapporter udført af Peter Laugesen gennem årene. Udvælgelsen af emner er blevet kontrolleret både ved fortrolighed over for klienter og af de centrale interesser af Dansk Beton Teknik A/S og Pelcon Materials & Testing ApS.


 • Laugesen, P.: Main Defects in High Performance Concretes, as Detected by Petrographic and Air void Analysis of Hardened Con­crete. Dansk Beton Teknik A/S, 1991.
 • Laugesen, P.: Petrographic Analysis - Potential and Limitation (in Danish). Dansk Beton Forening, November 1992.
 • Laugesen, P.: Effective W/C Ratio of Cement Paste in Concrete, in Jan E. Lindqvist et. Al. (eds.) Proceedings of the Fourth Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. Visby - Sweden, 1993
 • Laugesen, P.: Do the Control Parameters Control ? - Do the Mixer Homogenise ? - and Can Silica Fume Be Dispersed ? (in Danish), Dansk Beton Forening, 1993.
 • Laugesen, P.: Concrete Airvoid- and Micro structure Problems, eba. A Description of Possible Relationships Between NCR and the Production of Concrete Structures. Dansk Beton Teknik A/S 1994.
 • Laugesen, P.: Silica Fume Clumps in Fresh Concrete (in Danish), Test Method DBT-LAB-46. Dansk Beton Teknik A/S 1994.
 • Henrichsen, A. & Laugesen, P.: Monitoring of Concrete Quality in High Performance Civil Engineering Constructions, in S. Diamond et al.(ed): Microstructure of Cement Based Systems / Bonding and Interfaces in Cementitious Materials, MRS Volume 370, 1994, pp. 49-56.
 • Laugesen, P.: Dispersability of Condensed Silica Fume (CSF), Standard Test Method, DBT-LAB-47. Dansk Beton Teknik A/S 1995.
 • Laugesen, P.: Silica Fume Clumps in Condensed Powder and in Concrete (in Danish). Dansk Beton Teknik A/S, august 1995.
 • Laugesen, P.: The use of petrography in QA/QC of concrete, in J. Elsen (ed.): Pro­ceed­ings from 5th Euro­seminar on Micro­scopy of Building Materials, Leuven - Belgium 1995.
 • P. et al.: HETEK. Method for Test of the Frost Resistance of High Performance Concrete. State of the Art. The Danish Road Directorate, Report no. 55, 1996.
 • Geiker, M.; Laugesen. P.; Pedersen, E.J.; Thaulow, N.; Goldman, P.; and Frederiksen, J.O.: HETEK. Method for Test of the Frost Resistance of High Performance Concrete. Supplementary research. The Danish Road Directorate, Report no. 86, 1996.
 • Eriksen, K.; Geiker, M.; Grelk, B.; Laugesen. ; Pedersen. E.J.; Thaulow, N.; Goldman, P. and Frederiksen, J.O.: HETEK. Method for Test of the Frost Resistance of High Performance Concrete. Performance testing versus in situ observations. The Danish Road Directorate, Report no. 93, 1996.
 • Henrichsen, A.; Laugesen, P.; Geiker, M.; Pedersen. J.; and Thaulow, N.: HETEK. Method for Test of the Frost Resistance of High Performance Concrete. Summary, conclusions and Recommendations. The Danish Road Directorate, Report no. 97, 1997.
 • Henrichsen, A.; Laugesen, P.; Geiker, M.; Pedersen. J.; and Thaulow, N.: HETEK. Method for Test of the Frost Resistance of High Performance Concrete. Summary, conclusions and Recommendations (in Danish). The Danish Road Directorate, Report nr. 105, 1997.
 • Laugesen, P.: The new test method for petrographic analysis? (In Danish). Presentation, Dansk Beton Forening, April 16, 1997.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Production of fluorescence impregnated plane sections. Danish test method DSF 423.39, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Production of fluorescence impregnated thin sections. Danish test method DSF 423.40, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Internal stability. Danish test method DSF 423.41 with Appendix, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Concrete composition. Danish test method DSF 423.42, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Paste homogeneity. Danish test method DSF 423.43 with Appendix, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Paste cracks and bond cracks. Danish test method DSF 423.44, 1998.
 • Laugesen, P.: Testing of Concrete, Hardened Concrete, Degree of compaction. Danish test method DSF 423.45, 1998.
 • Jakobsen, U., Laugesen, P. and Thaulow, N.: Determination of water to cement ratio in hardened concrete by optical fluorescence microscopy. ACI Fall Convention, Los Angeles, California 1998.
 • Laugesen, P.: Concrete and its constituents. Keynote presentation, Hans S. Pietersen et al. (eds.): Pro­ceed­ings from 7th Euro­seminar on Micro­scopy of Building Materials, Delft – The Netherlands 1999.
 • Laugesen, P.: Testing of un-dispersed silica fume: in condensed powder, in fresh concrete and in hardened concrete, in Hans S. Pietersen et al. (eds.): Pro­ceed­ings from 7th Euro­seminar on Micro­scopy of Building Materials, Delft – The Netherlands 1999.
 • Jakobsen, U.H., Laugesen, P. and Thaulow, N. 2000: Determination of water to cement ratio in hardened concrete by optical fluorescence microscopy. In: Khan, M.S. (ed) Water-Cement Ratio and other durability parameters - Techniques for determination, ACI SP-191, pp. 27-41.
 • Laugesen, P.: Four presentations: An overview of Alkali Silica Reactions. ASR – The Danish Experience. QA-QC of Aggregate Reactivity. Evaluation of test methods. Workshop on ASR, Delft 2001. Organised by RWS The Netherlands.
 • Geiker, M.R. and Laugesen, P.: On the effect of laboratory conditioning and freeze/thaw exposure on moisture profiles in HPC. Cement and Concrete Research 31 (2001) 1831-1836.
 • Laugesen, P. and Aarre, T.: Floor Manual - A handbook for projecting and constructing concrete floors (in Danish). DBT-NCC, 182 pages, 2001.
 • Laugesen, P. and Aarre, T.: Flawless concrete floors – Planning, casting and curing concrete floors (in Danish). DBT-NCC, 46 pages, 2001.
 • Laugesen, P.: Appendices A-E in the Dutch Test method for petrographic assessment of potential alkali reactivity (translated from English to Dutch): A: Fluorescent epox;, B: Vacuum impregnation of sand samples; C: Thin section production; D: Checklist and E: Photo atlas). VD-62. ReijksWaterStadt/CUR. 2002.
 • Laugesen, P.: Concrete petrography in testing, construction and research. Lectures at EPFL, Lausanne, Switzerland. April 2002.
 • Laugesen, P.: Preparation of impregnated polished sections and thin sections, techniques. Sixth Canmet/ACI International Conference on Durability of Concrete; Thessaloniki, 2003.
 • Laugesen, P.: Objectives and benefits of conducting petrographic analysis. Sixth Canmet/ACI International Conference on Durability of Concrete; Thessaloniki, 2003.
 • Bonafous, L., Strini, A., Vallee, F., Moussiopoulos, P.N., Batzis, J. McIntyre, R and Laugesen, P.: Photo-catalytic innovative covering applications for de-pollution assessment. Abstract. ECM 2004: Rilem International Symposium on Environment-Conscious Materials and Systems for Sustainable Development; Japan, 2004.
 • Laugesen, P.: Do we obtain the expected porosity? Lecture at Danish Technical University Summer School on ‘Hydration and microstructure development in cement-based materials’; Lyngby Denmark – June 2003.
 • Laugesen, P.: Long term microstructural changes. Lecture at DTU Summer School on ‘Hydration and microstructure development in cement-based materials’; Lyngby Denmark – June 2003.
 • Laugesen, P.: Avoiding preparation defects. Workshop presentation at the 9th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Trondheim Norway, September 2003.
 • Laugesen P.: Water to cement ratio determination by fluorescence microscopy of thin sections – An online round robin test. Presentation at the 9th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Trondheim Norway, September 2003.
 • Scrivener, K.L, Crumbie, A.K. & Laugesen, P.: The interfacial transition zone (ITZ) between cement paste and aggregate in concrete: Special Issue: Cementitious materials. Interface Science, October 2004, vol. 12, no. 4, pp. 411-421(11).
 • Laugesen, P.: Crack sampling, Treatment and Analysis, in O. Mejlhede et al. (Ed.) Advanced Cement-Based Materials: Research and Teaching. Proceedings of the Knud Højgaard Conference, June 2005. DTU, Report R-155.
 • Laugesen, P.: Choice of concrete type and quality (in Danish). Danish Concrete Society, October 2006.
 • Laugesen, P.: The importance of sample preparation for petrographic studies. Workshop at the 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, Portugal, June 2007.
 • Laugesen, P. & Geiker M.: Effects of PP-fibres on fire-exposed concrete. Presentation at the 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, Portugal, June 2007.
 • Laugesen, P.: Quantitative petrography and point counting. Workshop at the 13th International Conference on Alkali Aggregate Reaction in Concrete, Trondheim, Norway, June 2008.
 • Laugesen, P.: Microstructure of RCC – Roller Compacted Concrete. 13th EMAMB, Dortmund 2009
 • Eriksen, K., Jakobsen, U. H., Laugesen, P.: Delayed ettringite formation in concrete exposed to seawater – microstructure, cracking and expansion testing. 13th EMAMB, Dortmund 2009
 • Laugesen, P.: Technical Aspects of Professional Petrography in Denmark and the World. Presentation at 11th meeting; Geological Society of London / Applied Petrography Group; September 21st 200
 • Laugesen, P.: Experiences with freeze-thaw test methods: Laboratory testing versus damages in ‘real life’ concrete. Presentation at the Nordic Miniseminar: Freeze-Thaw Testing of Concrete – Input to Revision of CEN Test Methods, Vedbæk, Danmark 4-5 march 2010
 • Laugesen, P.: Influence on Chloride Migration of Concrete Microstructure Defects. Presentation at the 32nd Conf. on Cement Microscopy, New Orleans, U.S.A. March 28 – April 1, 2010
 • Laugesen, P.: Air Void Analysis (in Danish). Presentation at the Danish Concrete Society / ‘The concrete club’, Jutland, Denmark, May 28th
 • Laugesen, P.: Inspection and Maintenance of Fresh Water Concrete Tanks (in Danish). Presentation at the Danish Water Supply Committee Meeting, December 15th
 • Laugesen, P.: Air void analysis in fresh & hardened concrete. Presentation at the ICMA, International Cement Microscopy Association 33rd Annular Conference, San Francisco, April 2011.
 • Laugesen, P.: Polycarboxylates – Friend or foe? Presentation at the 13th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Ljubljana, June 2011.
 • Laugesen, P.: An on-line in-situ ASR investigation of the pylons of an 80 years old concrete bridge’ Presentation at the 34th ICMA, Halle Germany, April 2012.
 • Laugesen, P.: Fluorescence microscopy – A great help in concrete petrography. Presentation at the 35th ICMA, Chicago, April 2013.
 • Laugesen, P.: Microstructure changes by oxidation of slag cement concrete. Workshop presentation at the 14th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (EMABM 2013), Elsinore, Denmark, June 2013
 • Laugesen, P.: Application of slag cement concrete in marine environment – frost resistance (in Danish). Presentation at the Danish Concrete Society, Copenhagen, Denmark, March 2014
 • Laugesen, P.: Visby 1993 re-visited: Understanding the effective W/C ratio, as influenced by aggregates and air voids. 15th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (EMABM), TU Delft, The Netherlands, June 2015.
 • Laugesen, P.: 10 petrographic questions we don’t dare to ask – or maybe never thought of before… Workshop at the 15th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (EMABM), TU Delft, The Netherlands, June 2015.
 • Laugesen, P.: Recycled concrete for new buildings – a demonstration project (in Danish). DAKOFA-VHGB workshop: When recycling is successful, Copenhagen, March 28th
 • Laugesen, P.: Techniques in concrete microscopy with special emphasis on potential pitfalls in preparation and interpretation. Workshop at the 39th ICMA Conference, Toronto, Canada April 2017
 • Laugesen, P.: 30 years of petrography in field concrete. Keynote presentation, 16th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (EMABM), EPFL, Diablerets, Switzerland May 2017.